مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

GIS

دستورکاربردی Eliminate در ArcGIS

برای اینکه در یک نقشه، پلیگون هایی با مساحت کمتر از یک مقدار مشخص با پلیگون های هم مرز ادغام شوند(این پلیگون ها حذف شوند) از دستور Eliminate استفاده می گردد.

  1. لایه را در حالت ویرایش قرار دهید.
  2. با استفاده از select by attribute پلیگون های با مساحت کمتر از مقدار مورد نظر را انتخاب نمایید.
  3. در ArcToolbox/data management tools/generalization دستور eliminate را دو بار کلیک کنید.
  4. در پنجره گشوده شده نام ورودی و خروجی را وارد و okنمایید.