مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

GIS

Spatial Adjustment يا انطباق مکاني در ArcGIS

داده ها از منابع مختلف به GIS وارد مي شوند. ناهماهنگي هندسي بين منابع داده ها كه ناشي از عوامل مختلف مثلا اعوجاج در يك يا چند لايه اطلاعاتي است، گاهي مستلزم انجام عملياتي براي يكپارچه سازي و انطباق هندسي دقيق اين لايه ها مي باشد. ابزارهاي Spatial Adjustment، روش هايي را براي تنظيم، يكپارچه سازي و انطباق لايه ها در اختيار كاربران قرار مي دهد.

 تعدادي از وظايف Spatial Adjustment شامل تبديل داده ها از يك سيستم مختصات به يك سيستم مختصات ديگر، تصحيح اعوجاجات هندسي، انطباق لبه ها در لايه هاي اطلاعاتي و كپي كردن توصيفات بين لايه هاي مختلف اطلاعاتي مي باشد.

از طريق Costomize/Toolbars نوار ابزار مربوطه ، Spatial Adjustment، را كليك كنيد تا به محيط ArcMap اضافه گردد

ابتدا لايه اطلاعاتي مورد نظر را در حالت ويرايش قرار دهيد (از طريق نوار ابزار Editor). لايه ها و يا عوارض مورد نظر براي انطباق را مشخص كنيد. براي اين كار از منوي Spatial Adjustment، گزينه Set Adjust Data را انتخاب تا پنجره مربوطه باز شود. در اين پنجره، گزينه اول براي انطباق فقط عوارض انتخاب شده و گزينه دوم براي انطباق كليه عوارض در لايه هاي اطلاعاتي است.

با استفاده از ابزارLink New Displacement ، نقاط مورد نظر را از طريق بردارهايي كه ايجاد مي شود در محل اصلي خود در لايه اصلي قرار دهيد(مانند ابزار Control Points Add در ژئورفرنس). از ابزار Modify Link براي تصحيح لينك ها استفاده نماييد. روش انطباق را از طريق Adjustment Method انتخاب كنيد( مثلا روش (Affine‌. اين روش نياز به حداقل سه نقطه كنترل دارد. براي مديريت، ويرايش و مشاهده خطاي RMS ، از ابزار View Link Table و پنجره مربوطه استفاده كنيد.

گزينه Adjust در منوي Spatial Adjustment را انتخاب تا عمليات انطباق انجام گيرد. در نهايت لايه اطلاعاتي را از حالت ويرايش خارج نماييد.