مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

GIS

اموزش GIS- نمونه سوالات آزمون کتبی GIS- فنی و حرفه ای اصفهان


آموزش GIS


نمونه سوالات آزمون کتبی GIS- سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

طراح سوالات: حمید رضا ضیایی

www.GIS-KAVOSH.COM

16) در نقشه با مقیاس 1:25000، محدوده ای به ابعاد 2 در 4سانتیمتر، بر روی زمین چند هکتار است: ت:1 آسان
الف- 70
ب - 50
ج - 500
د - 1000

17) قسمتی از نرم افزار ArcGIS که محیط ایجاد، مدیریت و ساماندهی و به طور کلی آرشیو اطلاعات می باشد: ت:1 متوسط
الف- Arcmap
ب - ArcCatalog
ج - Arctoolbox
د - ArcReader

18) نقشه های با مقیاس 1:2000 مربوط به شهر های ایران که توسط شهرداری ها استفاده می شود و همچنین نقشه های پوششی با مقیاس 1:25000 سازمان نقشه برداری کشور به ترتیب با چه روش هایی تولید شده است: ت:1 دشوار
الف- نقشه برداری زمینی
ب - نقشه برداری زمینی- نقشه برداری زمینی
ج - فتوگرامتری-فتوگرامتری
د - نقشه برداری زمینی- تصاویر ماهواره ای

19) کدام یک از موارد زیر مربوط به مرحله ورود داده ها به GIS نمی باشد: ت:1 آسان
الف- اسکنر
ب - GPS
ج - دیجیتایزر
د - پرینتر

20) GIS Ready به کدام مرحله پروژه های GIS اطلاق می شود: ت:1 دشوار
الف- ورود داده ها
ب - جستجوی داده ها
ج - رفع خطاها و ارتباطات مکانی و توصیفی
د - تحلیل

21) دو دلیل عمده استفاده از GIS عبارت است از: ت:1 دشوار
الف- ارتباط بین نقشه و جدول- ترسیم
ب - ارتباط بین نقشه و جدول- تحلیل
ج - ترسیم- خروجی به فرمت های مختلف
د - ترسیمات- ویرایش خطاهای نقشه

22) کدام یک از نرم افزار های زیر به عنوان یک نرم افزار GIS محسوب نمی شود: ت:1 متوسط
الف- ArcView
ب - Arcinfo
ج - ENVI
د - ArcGIS

23) توپولوژی مربوط است به: ت:1 دشوار
الف- توپوگرافی زمین
ب - داده های اسپاگتی
ج - داده های وکتوری با کد گذاری ارتباطات مکانی
د - داده های رستری

24) Extension در نرم افزار ArcGIS مربوط است به: ت:1 متوسط
الف- برنامه های جانبی نرم افزار
ب - روش نمایش داده ها
ج - تبدیل فرمت ها
د - ارتباطات مکانی

25) SDI عبات است از: ت:1 دشوار
الف- زیر ساخت داده های مکانی
ب - داده های مکانی
ج - روشی برای جستجوی داده مکانی
د - تحلیل داده مکانی

26) اگر بخواهیم ارتباط مکانی بین عوارض را بررسی کنیم کدام نرم افزار زیر مناسب است: ت:1 آسان
الف- اکسل
ب - اتوکد
ج - ArcGIS
د - اکسس
27) از لحاظ ساختاری، یک تصویر ماهواره ای و یک نقشه اسکن شده به ترتیب جزء کدام داده ها می باشد: ت:1 متوسط
الف- رستر- رستر
ب - وکتور- رستر
ج - TIN
د - وکتور-وکتور

28) یکی از مهمترین نقاط قوت نرم افزارهای GIS نسبت به اتوکد عبارت است از: ت:1 دشوار
الف- قابلیت ترسیمی نرم افزارهای GIS بیشتر است
ب - قابلیت تحلیل
ج - قابلیت خروجی
د - قابلیت کار با داده های وکتوری

29) در یک نقشه کاربری در محیط GIS، قصد داریم کاربری های مسکونی با مساحت بیشتر از 200 متر مربع را مشخص نماییم. کدام عملگر زیر برای جستجو مورد استفاده قرار می گیرد: ت:1 متوسط
الف- OR
ب - AND
ج - NOT
د - LIKE
30) GIS به عنوان یک DSS محسوب می شود. منظور از DSS: ت:1 دشوار
الف- سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری
ب - تصمیم گیر
ج - پردازشگر
د - تحلیل گر

 

کلمات کلیدی :

آموزش GIS

،

ArcGIS

،

اصفهان

،

GPS

،

RS

،

ENVI

،

نقشه برداری