مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

GIS

استخراج اطلاعات DEM به صورت یک لایه نقطه ای