مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

دسته بندی گروه ها
برای سفارش تصویر ماهواره ای ، مختصات UTM یک نقطه منطقه را در تلگرام به شماره 09130201009 ارسال فرمایید. قیمت تصاویرسنجنده های مختلف ماهواره لندست به شرح زیر می باشد: سنجنده MSS یک سین کامل 1000000 ریال لندست 5 سنجنده TMیک سین کامل 1000000 ریال لندست 7 سنجنده ETM+یک سین کامل 1000000 ریال لندست 8 یک سین کامل 1500000 ریال * هزینه ارسال به مبالغ فوق اضافه می گردد.