مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

مشارکت آموزشگاه در طراح سوالات GISوGPS

آموزشگاه سامانه گستر کاوشگران در طراحی سوالات مربوط به آزمون های  GPS و GIS سازمان فنی و حرفه ای دراستان اصفهان مشارکت می نماید.. همچنین آزمون های GIS استان اصفهان در این آموزشگاه زیر نظر ناظرین سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار می گردد.
کلمات کلیدی :