همایش ژئوماتیک 96

همايش ژئوماتیک 96 ، اردیبهشت ماه 96 در سازمان نقشه برداری کشور برگزار می گردد.

کلمات کلیدی :

آموزش GIS

،

ArcGIS

،

اصفهان

،

GPS

،

RS

،

ENVI

،

نقشه برداری