مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

آموزش GIS در اصفهان

موسسه آموزشی سامانه گستر کاوشگران تنها مرکز  تخصصی آموزش در اصفهان،  دوره های GIS را در سطوح مختلف برگزار می نماید.

دوره های آموزشی موسسه را ببینید