مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

کارگاه آموزشی GIS و RS در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

موسسه سامانه گستر کاوشگران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی با عنوان:

GIS و RS با کاربرد در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

با حضور متخصصین کشور در اصفهان برگزار می گردد.

به زودی اطلاع رسانی می شود.