مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

برگزاری دوره GIS براي اعضای سازمان نظام مهندسی معدن

آموزش GIS

دوره آموزشی GIS ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان به مدت 4 روز در محل موسسه در حال برگزاری است.