مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

آموزش GIS-برگزاری دوره GIS در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

دوره GIS با كاربرد در صنعت گاز برای تعدادی از کارشناسان و مدیران شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در 18 و 19 تیرماه 96  در محل شرکت گاز چهار محال و بختیاری توسط موسسه سامانه گستر کاوشگران برگزار گردید.

در این دوره اصول و کاربردهای GIS  و همچنین مراحل اجرای پروژه های GIS  در صنعت گاز ، به صورت عملی ارائه گردید.